• head_banner

Bodemvoedingsstofdetector

 • FK-HF300 Hoge precisie meststof speciale detector

  FK-HF300 Hoge precisie meststof speciale detector

  Meststof: totaal stikstof, totaal fosfor, totaal kalium, nitraatstikstof, beschikbaar fosfor, beschikbaar kalium, zuur gehydrolyseerde stikstof, organische stof, ammoniumstikstof in stikstofkunstmest, nitraatstikstof, ureumstikstof, biureet, fosfor in fosformeststof, wateroplosbare fosfor in fosformeststof, kalium in kaliummeststof, totaal stikstof, totaal fosfor, totaal kalium in samengestelde meststof Wateroplosbaar humuszuur (verweerde steenkool), wateroplosbaar humuszuur (bruinkool), wateroplosbaar humuszuur (turf), vrij humuszuur ( verweerde kool), vrij humuszuur (bruinkool), vrij humuszuur (turf), totaal stikstof, totaal fosfor, totaal kalium wateroplosbare meststof, totaal stikstof, totaal fosfor, totaal kalium bladmeststof, totaal stikstof, totaal fosfor, totaal kalium van bladmest, totaal fosfor, totaal kalium van wateroplosbare meststof Stikstof (troebelheid), fosfor (troebelheid), kalium (troebelheid), calcium, magnesium, zwavel, silicium, boor, ijzer, koper, mangaan, zink, chloor, lood, arseen, chroom, cadmium en kwik in water

  Gewassen: gewasnitraatstikstof, gewasammoniumstikstof, gewasfosfor, gewaskalium, gewascalcium, gewasmagnesium, gewaszwavel, gewassilicium, gewasborium, gewasijzer, gewaskoper, gewasmangaan, gewaszink, gewaschloor

  Plant: plant totaal stikstof, plant totaal fosfor, plant totaal kalium

 • FK-HT500 Nutriëntendetector voor bodembemesting op onderzoeksniveau

  FK-HT500 Nutriëntendetector voor bodembemesting op onderzoeksniveau

  Bodemelementen: bodem ammoniumstikstof, bodem beschikbaar fosfor, bodem beschikbaar kalium, bodem nitraat stikstof, bodem hydrolytische stikstof, bodem totaal stikstof, bodem totaal fosfor, bodem totaal kalium, bodem organische stof (Qiulin methode), bodem organische stof (uitloogmethode) , bodemcalcium, bodemmagnesium, bodemzwavel, bodemsilicium, bodemborium, bodemijzer, bodemkoper, bodemmangaan, bodemzink, bodemchloor, bodemlood Bodemarseen, bodemchroom, bodemchroom en bodemkwik.

  Meststofelementen: ammoniumstikstof in stikstofmeststof, nitraatstikstof in meststof, ureumstikstof, biureet, fosfor in fosformeststof, in water oplosbare fosfor in fosformeststof, kalium in kaliummeststof, totaal stikstof in samengestelde meststof, totaal fosfor in samengestelde meststof, totaal kalium in samengestelde mest, totale stikstof in organische mest, totaal fosfor in organische mest, totaal kalium in organische mest, nitraatstikstof in organische mest, beschikbare fosfor in organische mest, beschikbare kalium in organische mest, zuur gehydrolyseerde stikstof in organische mest, organische stof In water oplosbaar humuszuur (verweerde kool), in water oplosbaar humuszuur (bruinkool), in water oplosbaar humuszuur (turf), vrij humuszuur (verweerde kool), vrij humuszuur (bruinkool), vrij humuszuur (turf), totaal stikstof, totaal fosfor, totaal kalium van in water oplosbare meststof, totaal stikstof, totaal fosfor, totaal kalium van folaarmeststof, totaal stikstof, totaal fosfor, totaal kalium van bladmest, totaal fosfor, totaal kalium van wateroplosbare meststof Stikstof (troebelheid), fosfor (troebelheid), kalium (troebelheid), calcium, magnesium, zwavel, silicium, boor, ijzer, koper, mangaan, zink, chloor, lood, arseen, chroom, cadmium en kwik in water

  Gewaselementen: gewasnitraatstikstof, gewasammoniumstikstof, gewasfosfor, gewaskalium, gewascalcium, gewasmagnesium, gewaszwavel, gewassilicium, gewasborium, gewasijzer, gewaskoper, gewasmangaan, gewaszink, gewaschloor

  Plantenelementen: plant totaal stikstof, plant totaal fosfor, plant totaal kalium

  Bodemmilieu: bodemvocht, bodemtemperatuur, bodem-pH, bodemzoutgehalte

 • FK-HT300 Zeer nauwkeurige voedingsstofdetector voor bodembemesting voor wetenschappelijk onderzoek

  FK-HT300 Zeer nauwkeurige voedingsstofdetector voor bodembemesting voor wetenschappelijk onderzoek

  Bodem: bodem ammoniumstikstof, bodem beschikbaar fosfor, bodem beschikbaar kalium, bodem nitraat stikstof, bodem hydrolytische stikstof, bodem totaal stikstof, bodem totaal fosfor, bodem totaal kalium, bodem organische stof (Qiulin methode), bodem organische stof (uitloogmethode), bodemcalcium, bodemmagnesium, bodemzwavel, bodemsilicium, bodemborium, bodemijzer, bodemkoper, bodemmangaan, bodemzink, bodemchloor, bodemlood Bodemarseen, bodemchroom, bodemchroom, bodemkwik, pH, zoutgehalte en water inhoud.

  Meststof: ammoniumstikstof in stikstofmeststof, nitraatstikstof in meststof, ureumstikstof, biureet, fosfor in fosformeststof, in water oplosbare fosfor in fosformeststof, kalium in kaliummeststof, totaal stikstof in samengestelde meststof, totaal fosfor in samengestelde meststof, totaal kalium in samengestelde mest, totale stikstof in organische mest, totaal fosfor in organische mest, totaal kalium in organische mest, nitraatstikstof in organische mest, beschikbare fosfor in organische mest, beschikbare kalium in organische mest, zuur hydrolyseerbare stikstof in organische mest, organische stof Water oplosbaar humuszuur (verweerde kool), in water oplosbaar humuszuur (bruinkool), in water oplosbaar humuszuur (turf), vrij humuszuur (verweerde kool), vrij humuszuur (bruinkool), vrij humuszuur (turf), totaal stikstof , totaal fosfor, totaal kalium van in water oplosbare meststof, totaal stikstof, totaal fosfor, totaal kalium van bladfertilizer, totaal stikstof, totaal fosfor, totaal kalium bladmeststof, totaal fosfor, totaal kalium wateroplosbare meststof Stikstof (troebelheid), fosfor (troebelheid), kalium (troebelheid), calcium, magnesium, zwavel, silicium, boor, ijzer , koper, mangaan, zink, chloor, lood, arseen, chroom, cadmium en kwik in water

  Gewassen: gewasnitraatstikstof, gewasammoniumstikstof, gewasfosfor, gewaskalium, gewascalcium, gewasmagnesium, gewaszwavel, gewassilicium, gewasborium, gewasijzer, gewaskoper, gewasmangaan, gewaszink, gewaschloor

  Plant: plant totaal stikstof, plant totaal fosfor, plant totaal kalium

 • FK-HT200 Zeer nauwkeurige voedingsstofdetector voor bodembemesting

  FK-HT200 Zeer nauwkeurige voedingsstofdetector voor bodembemesting

  Bodem: bodem ammoniumstikstof, bodem beschikbaar fosfor, bodem beschikbaar kalium, bodem nitraat stikstof, bodem hydrolytische stikstof, bodem totaal stikstof, bodem totaal fosfor, bodem totaal kalium, bodem organische stof (Qiulin methode), bodem organische stof (uitloogmethode), bodemcalcium, bodemmagnesium, bodemzwavel, bodemsilicium, bodemborium, bodemijzer, bodemkoper, bodemmangaan, bodemzink, bodemchloor, pH, zoutgehalte watergehalte.

  Meststof: ammoniumstikstof in stikstofmeststof, nitraatstikstof in meststof, ureumstikstof, biureet, fosfor in fosformeststof, in water oplosbare fosfor in fosformeststof, kalium in kaliummeststof, totaal stikstof in samengestelde meststof, totaal fosfor in samengestelde meststof, totaal kalium in samengestelde mest, totale stikstof in organische mest, totaal fosfor in organische mest, totaal kalium in organische mest, nitraatstikstof in organische mest, beschikbare fosfor in organische mest, beschikbare kalium in organische mest, zuur hydrolyseerbare stikstof in organische mest, organische stof Water oplosbaar humuszuur (verweerde kool), in water oplosbaar humuszuur (bruinkool), in water oplosbaar humuszuur (turf), vrij humuszuur (verweerde kool), vrij humuszuur (bruinkool), vrij humuszuur (turf), totaal stikstof , totaal fosfor, totaal kalium van in water oplosbare meststof, totaal stikstof, totaal fosfor, totaal kalium van bladfertilizer, totaal stikstof, totaal fosfor, totaal kalium bladmeststof, totaal fosfor, totaal kalium wateroplosbare meststof Stikstof (troebelheid), fosfor (troebelheid), kalium (troebelheid), calcium, magnesium, zwavel, silicium, boor, ijzer , koper, mangaan, zink en chloor in water

  Gewassen: gewasnitraatstikstof, gewasammoniumstikstof, gewasfosfor, gewaskalium, gewascalcium, gewasmagnesium, gewaszwavel, gewassilicium, gewasborium, gewasijzer, gewaskoper, gewasmangaan, gewaszink, gewaschloor

  Plant: plant totaal stikstof, plant totaal fosfor, plant totaal kalium

 • FK-HT100 Zeer nauwkeurige bodemvoedingsstofdetector

  FK-HT100 Zeer nauwkeurige bodemvoedingsstofdetector

  Ammoniumstikstof in de bodem, fosfor in de bodem, kalium in de bodem, nitraatstikstof in de bodem, hydrolytische stikstof in de bodem, totaal stikstof in de bodem, totaal aan fosfor in de bodem, totaal aan kalium in de bodem, organische stof in de bodem (Qiulin-methode), organische stof in de bodem (uitloogmethode), calcium in de bodem , bodemmagnesium, bodemzwavel, bodemsilicium, bodemborium, bodemijzer, bodemkoper, bodemmangaan, bodemzink, bodemchloor, pH, zoutgehalte en watergehalte.

 • FK-CT20 Wetenschappelijke bodemvoedingsdetector

  FK-CT20 Wetenschappelijke bodemvoedingsdetector

  Meetitems

  Bodem: ammoniumstikstof, beschikbare fosfor, beschikbare kalium, organische stof, alkali hydrolyseerbare stikstof, nitraatstikstof, totaal stikstof, totaal fosfor, totaal kalium, beschikbaar calcium, beschikbaar magnesium, beschikbaar zwavel, beschikbaar ijzer, beschikbaar mangaan, beschikbaar boor, beschikbaar zink , beschikbaar koper, beschikbaar chloor, beschikbaar silicium, pH, zoutgehalte en watergehalte;

  Meststof: stikstof, fosfor en kalium in enkelvoudige mest en samengestelde mest.Stikstof, fosfor, kalium, humuszuur, pH-waarde, organische stof, calcium, magnesium, zwavel, silicium, ijzer, mangaan, boor, zink, koper en chloor in organische mest en bladmest (spuitmest).

  Installatie: N, P, K, CA, Mg, S, Si, Fe, Mn, B

 • FK-CT10 Wetenschappelijke bodemvoedingsdetector

  FK-CT10 Wetenschappelijke bodemvoedingsdetector

  Meetitems

  Bodem: ammoniumstikstof, beschikbare fosfor, beschikbare kalium, organische stof, alkali hydrolyseerbare stikstof, nitraatstikstof, totaal stikstof, totaal fosfor, totaal kalium, beschikbaar calcium, beschikbaar magnesium, beschikbaar zwavel, beschikbaar ijzer, beschikbaar mangaan, beschikbaar boor, beschikbaar zink , beschikbaar koper, beschikbaar chloor, beschikbaar silicium, pH, zoutgehalte en watergehalte;