• head_banner

De praktische betekenis van de detector voor organische mest

Met de modernisering van de landbouwproductie is geleidelijk de rol van verschillende meststoffen ontstaan, waaronder vooral organische meststoffen.In het verleden hadden boeren de neiging om meststoffen te kiezen op basis van hun uitgebreide nutriëntengehalte, waarbij ze hun duurzame effectiviteit negeerden.Met de popularisering van moderne beplantingsconcepten hebben boeren zich echter geleidelijk gerealiseerd dat ze alleen duurzame voordelen kunnen behalen door meststoffen te kiezen die de bodemvruchtbaarheid kunnen verhogen en het bodemmilieu kunnen beschermen.Hierdoor zijn organische meststoffen de eerste keuze geworden.

De rijke organische stof en verschillende voedingsstoffen in de organische mest kunnen de vorming van een stabiele aggregaatstructuur in de bodem bevorderen, waardoor de bodem los en vruchtbaar wordt.Tegelijkertijd kan organische mest ook het vermogen van de bodem om water en kunstmest vast te houden verbeteren, het verlies van voedingsstoffen verminderen, de bemestingsefficiëntie van de bodem stabiel en voldoende houden en zorgen voor een toename van de productie en het inkomen van landbouwgewassen.Aangezien de meeste grondstoffen van organische meststoffen enkele plantenresten, dierlijke mest en huishoudelijk afval zijn, enz., is het probleem van vervuiling onvermijdelijk.Daarom is het noodzakelijk om een ​​instrument te gebruiken om het te testen voordat organische mest wordt toegepast.

De organische mestdetector kan de organische stof, humuszuur, sporenelementen en andere componenten in de mest meten en de inhoud visualiseren, waardoor boeren intuïtief en eenvoudig de voedingswaarde van de meststof kunnen begrijpen en een referentie kunnen bieden voor tijdige aanpassing van de meststof. bemestingsverhoudingsplan..Bovendien is het door de zeer nauwkeurige gegevensanalyse van het instrument mogelijk om de kwaliteit van de meststof zelf te identificeren.Enerzijds begeleidt het boeren bij het kiezen van geschikte meststoffen en beschermt het de rechten en belangen van boeren als consumenten;aan de andere kant vermijdt het dat meststoffen de landbouwproducten vervuilen.Resten veroorzaken voedselveiligheidsproblemen en beschermen de gezondheid van mensen.

mestdetector


Posttijd: sep-07-2022